Preview Mode Links will not work in preview mode

Pauspodden


Dec 18, 2018

En försmak av Natur & Kulturs kommande poddserie där Patrik Hadenius samtalar med gäster om pausens olika skepnader och betydelser. Om bra och dåliga pauser. Om kreativitet, fritid och hälsa. Och om vikten av att ta sig tid till att göra någonting annat.